Jakie jest stanowisko Kościoła w kwestii szczepionek przeciw COVID-19?

Kongregacja Nauki Wiary w grudniu 2020 roku stwierdzała, że jest „moralnie dopuszczalne stosowanie szczepionek przeciw COVID-19, które wykorzystały linie komórkowe pozyskane z abortowanych płodów w swoich badaniach i procesie produkcyjnym”. W przypadku pandemii COVID-19 „można korzystać z wszystkich szczepionek uznanych za klinicznie bezpieczne i skuteczne z pełną świadomością, że odwołanie się do takich szczepionek nie oznacza formalnej współpracy przy aborcji, z której pochodzą komórki, z których zostały wyprodukowane”.

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski z 23 grudnia 2020 roku głosi natomiast: „każdy człowiek, w tym katolik, może korzystać ze szczepionek, nawet opracowanych z wykorzystaniem linii komórkowych abortowanych płodów, jeżeli nie są dostępne inne szczepionki niebudzące takich zastrzeżeń.

Zarówno papież Franciszek, jak i Benedykt XVI zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19. Do publicznej wiadomości informację o zaszczepieniu się podał też Abp Gądecki. Do szczepień namawiał również kardynał Nycz i prymas Polski, Wojciech Polak. Papież Franciszek w nagraniu, na którym zachęca do przyjęcia szczepionki, zaszczepienie się nazywa aktem miłości w stosunku do bliźniego.

Źródło: YouTube/Vatican News – English

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Vatican News, Konferencja Episkopatu Polski