Czy śmiertelność COVID-19 jest podobna do śmiertelności grypy sezonowej?

Według WHO każdego roku odnotowujemy na świecie około miliarda zakażeń wirusem grypy, z których pomiędzy 290 tys. a 650 tys. kończy się zgonem. W 2019 roku, czyli przed pandemią COVID-19, na grypę zmarły w Polsce 153 osoby. W 2020 roku na całym świecie odnotowano natomiast aż 1,9 mln zgonów na COVID-19, w tym ponad 28 tys. dotyczyło Polski.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa oszacował współczynnik CFR (ang. Case Fatality Ratio) dla poszczególnych krajów. Współczynnik ten jest miarą śmiertelności danej choroby. Oznacza proporcję zgonów z powodu danej choroby do liczby jej przypadków. Różni się on w zależności od regionu (w Meksyku na przykład dochodzi on do 7,6%, natomiast w Turcji wynosi tylko 0,9%). Na tę różnicę wpływa wiele czynników jak choćby dostęp obywateli do opieki medycznej. Dla Polski współczynnik śmiertelności COVID-19 wynosi obecnie 2,6%. Śmiertelność grypy sezonowej to ok. 0,1%-0,5%.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Fakenews.pl, Demagog.org