Czy wirus SARS-CoV-2 pochodzi z laboratorium w Wuhan?

Prawie od początku pandemii w mediach i wszelkich środkach przekazu pojawiają się sugestie, że SARS-CoV-2 pochodzi z laboratorium. Jako źródło przede wszystkim wskazuje się Instytut Wirusologii w Wuhan. Nawet raport WHO z marca 2021, dotyczący pochodzenia wirusa nie dawał jednoznacznych odpowiedzi, chociaż jako najbardziej prawdopodobne wskazywano pochodzenie zwierzęce. Władze chińskie znacząco utrudniają przeprowadzenie śledztwa instytucjom międzynarodowym, zapewne obawiając się o wycieki różnego rodzaju tajnych informacji. Sam ten fakt nie jest potwierdzeniem, ani zaprzeczeniem hipotezy o ucieczce wirusa z laboratorium. Rząd Chińskiej Republiki Ludowej bardzo niechętnie dzieli się wrażliwymi informacjami, niezależnie od tego jakiego tematu dotyczą. Na ten moment środowisko naukowe w zdecydowanej większości traktuje jako najbardziej prawdopodobną hipotezę o odzwierzęcym pochodzeniu wirusa, który pojawił się bez jakiegokolwiek wpływu człowieka. Nie wyklucza to jednak faktu, że patogen mógł powstać naturalnie, ale następnie być testowany w laboratorium, z którego mógł się wydostać. Na ten moment taki scenariusz badany jest przez amerykańskie służby, choć nie wydaje się być bardzo prawdopodobny.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Fakenews.pl, Nature.