Czy obowiązek noszenia maseczek jest legalny?

Obecnie tak, jednak przez kilka pierwszych miesięcy pandemii nie był zgodny z polską ustawą zasadniczą. Skutkowało to licznymi uchyleniami mandatów dla osób, które nie nosiły maseczek. Do 29 listopada 2020 roku obowiązek nakładało tylko rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. W związku z tym nakaz noszenia masek spoczywał tylko i wyłącznie na osobach chorych lub podejrzewanych o zachorowanie. Wobec pozostałych pozostawał niekonstytucyjny. Jednak 29 listopada 2020 roku weszła w życie tzw. ustawa covidowa, która rozszerzała delegację ustawową, pozwalając objąć legalnym obowiązkiem noszenia maseczek wszystkie osoby przebywające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Pravda.org.pl.